Điều Khoản Sử Dụng Website NghiaMaker.Com

điều khoản sử dụng

Trang điều khoản sử dụng được tạo ra nhằm phổ biến và hướng dẫn quý bạn cách sử dụng website nghiamaker.com hiệu quả nhất có thể.

Chúng tôi duy trì Website này như một trang thông tin tham khảo trên internet, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn).

Khi sử dụng Website có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này.

1. Sử dụng hợp pháp


Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào như đăng tải, cung cấp hay truyền đạt gián tiếp các sản phẩm dịch vụ, thông tin vi phạm pháp luật trên website này.

Đồng thời, không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) đến người dùng khác trong hệ thống trên Website cũng như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.


2. Sự tuân thủ


NghiaMaker.Com có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng tương ứng khi sử dụng website.

Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, NghiaMaker.Com có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc sử dụng và truy cập Website này.

Chúng tôi cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba.

NghiaMaker.Com cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


3. Liên kết website của bên thứ ba


Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. NghiaMaker.Com cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn.

Lưu ý: Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng NghiaMaker.Com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó.

Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.


4. Quyền sở hữu trí tuệ


Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của NghiaMaker.Com hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp.

Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:
– Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
– Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
– Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
– Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.


Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản hoặc email của NghiaMaker.Com.

Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email nghiamaker@gmail.com.

Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

5. Miễn trừ trách nhiệm


NghiaMaker.Com tuyên bố loại trừ trách nhiệm theo các quy định tại Điều khoản miễn trừ.

6. Bồi thường


Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho NghiaMaker.Com hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hay bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
– Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của chúng tôi.
– Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho chúng tôi.
– Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến chúng tôi.
– Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây thiệt hại đến chúng tôi.


7. Truy cập vào khu vực có mật khẩu


Chỉ những người được NghiaMaker.Com ủy quyền hợp pháp hoặc cho phép bằng văn bản mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân, tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này tuỳ từng mức độ có thể sẽ bị khởi kiện hay tố cáo theo pháp luật hiện hành.


8. Chính sách bảo mật


Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của NghiaMaker.Com.


9. Sửa đổi Điều khoản sử dụng


NghiaMaker.Com có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

Liên hệ: 0395.262.857 (Zalo) nếu cần hỗ trợ gấp.

gọi ngay nhắn zalo nhắn zalo