It's

ME, I'M NGHIAMaker

Đây là blog cá nhân của Nghĩa Maker(Phùng Trọng Nghĩa).

Blog chia sẻ phong cách, câu chuyện truyền cảm hứng, lý sự các kiểu con đà điểu.

Nếu bạn là một người tích cực, thích đọc sách, thích tư duy mơ mộng thì hãy

tiếp tục đọc Blog này!!!